Sklep internetowy

Cydrownia Przy Sadzie

Polityka prywatności

Administratorem twoich danych osobowych podanych za pośrednictwem formularzy znajdujących się w witrynie cydrownia.com jest Spółka JABŁONIOWY SAD Sp. z o.o., z siedzibą w Świerkocinie, Świerkocin 1B, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762495487, REGON: 388366513, e-mail: iwona@cydrownia.com
Nasza firma nie posiada Inspektora Danych Osobowych, z uwagi na brak takiego obowiązku . W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem e-mail iwona@cydrownia.com

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 • imię i nazwisko (firma)
 • adres zamieszkania
 • siedziba i adres przedsiębiorstwa
 • numer NIP
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • szczegóły składanych zamówień
 • numer rachunku bankowego

Zbieramy je w następujący sposób:

 • podczas rejestracji konta użytkownika,
 • podczas składania zamówienie w sklepie
 • przy składaniu reklamacji lub odstąpieniu od umowy
 • podczas Twojego kontaktu się z nami

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

 • rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak
 • również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Twoje dane nie będą wykorzystywane na inne cele niż wskazane.
Podanie danych niezbędnych do wykonania umowy jest wymogiem umownym, jest oczywiście dobrowolne, niezbędne jednak do założenia konta.
Podanie twoich danych na cele marketingowe jest dobrowolne w każdej sytuacji.
Zawsze możesz wycofać swoją zgodę w całości lub części. Przysługuje ci prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania z wyjątkiem tych, które są niezbędne do realizacji zleceń lub umowy.
Jeśli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych partnerów oraz podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień. Są to:

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA

Z uwagi na korzystanie z usług Google i Facebook, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych i przechowywaniem na amerykańskich serwerach.
Twoje dane będziemy przechowywać przez możliwie najkrótszy czas, tak długo jednak, jak długo będziemy ich potrzebować do celów, do których są przetwarzane.
Nie podejmujemy decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Koszyk
0